Unia Europejska

"Megenzymes Sp. z o.o. w okresie od 01.06.2022 - 31.12.2023 r. realizuje projekt pt. "MEGenzymes - wprowadzenie na rynek wysokofunkcjonalnych produktów roślinnych o działaniu prozdrowotnym" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.
Numer umowy: POPW.01.01.02-20-0106/21-00Beneficjent: Megenzymes Sp. z o.o.Całkowita wartość projektu: 1 332 504,00 złDofinansowanie projektu z UE: 994 644,50 złCel projektu:Celem projektu jest rozwinięcie działalności biznesowej przedsiębiorstwa MEGenzymes Sp. z o.o. w oparciu o wprowadzenie na rynek produktu roślinnego o działaniu prozdrowotnym w postaci proszku dodawanego do posiłku.Planowane efekty:
  • dopracowanie receptury produktu,
  • wyposażenie zakładu produkcyjnego,
  • zrealizowanie założeń strategi marketingowej,;
  • zapewnienie stabilnej sytuacji wzrostu firmy po zakończeniu projektu (działający produkt, powracający klienci, osiągnięcie BEP)